top users
1.
CaptainYesterday
49740
2.
Alxe
12630
3.
koga88
9080
4.
F-Inglese-94
5050
5.
KBug93
4720
6.
Alixithymia
4530
7.
GamerGaming
4320
8.
TheGameTagerZ
4100
9.
ProjectOtaku
3990
10.
iblessall
3620
11.
Caraniel
3080
12.
ZoroS3
2980
13.
Kaitou
2740
14.
ajames347
2220
15.
Cronoa7x
1970