top users
1.
CaptainYesterday
44570
2.
Alxe
12510
3.
koga88
8220
4.
F-Inglese-94
4240
5.
Alixithymia
3910
6.
TheGameTagerZ
3720
7.
GamerGaming
3650
8.
ProjectOtaku
3330
9.
KBug93
3230
10.
ZoroS3
2980
11.
Caraniel
2840
12.
Kaitou
2740
13.
iblessall
2360
14.
ajames347
2220
15.
Cronoa7x
1720