top users
1.
CaptainYesterday
25600
2.
Gekko
19780
3.
Thunder_God
9850
4.
Cronoa7x
8040
5.
Kaitou
6610
6.
tayz
6300
7.
KingArthur13th
4500
8.
F-Inglese-94
3420
9.
ajames347
3390
10.
TheGameTagerZ
3380
11.
koga88
2910
12.
HystericalGamez
2680
13.
Subby
2680
14.
Sekijitsu
2510
15.
futurefrog
2410