All Channels

betong24

Member
CRank: 5Score: 0
Joined 08 Jan 2020 ( 12d ago )
Last seen 12d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (346d left)
Contact https://betongdanang.info/d...

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

(BTMSONGANH-HOIAN) BTMSONGANH-HOIAN mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông tại Hội An - Quảng Nam. Thi công bê tông nghệ thuật, nội thất bê tông, tăng cứng phủ bóng xoa nền, lavabo bê tông mài.