All Channels
CRank: 5Score: 100
Joined 11 Oct 2019 ( 379d ago )
Last seen 379d ago
Gender m
Location
Birthday 01 Jan (68d left)
Contact https://hatgionggiadinh.com/

Gamer Tags

-
-
-
-

Bio

Hạt Giống Gia Đình, hạt giống cây trồng rau, củ quả, hoa , vật tư nông nghiệp, đảm bảo tỉ lệ nảy mầm cao, hạt giống luôn mới, Hạt giống mới